TFF Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus‘un aldıkları para cezalarına yapılan itirazların reddedildiği belirtildi. 

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“TFF Tahkim Kurulu 31 Mart 2023 günlü (16) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. 

1. E.2023/156 – K.2023/175

Ordu Spor 1967 A.Ş.’nin idarecileri Evren Dönmez ve Mehmet Emin Kankal’ın, PFDK’nın 16.03.2023 tarih ve E.2022-2023/712 – K.2022-2023/897 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Ordu Spor 1967 A.Ş.’nin idarecisi Evren Dönmez’in müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca verilen 75 gün hak mahrumiyeti ve 17.000,00 TL para cezasının; FDT’nin 13. maddesi uyarınca 1/2 oranında indirim yapılmasının somut olayın özelliklerine uygun olacağı kanaati ile sonuç cezanın takdiren 37 gün hak mahrumiyeti ve 8.500,00 TL para cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,

– Ordu Spor 1967 A.Ş.’nin idarecisi Evren Dönmez’in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39/2. ve 39/3. maddeleri ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Ordu Spor 1967 A.Ş.’nin idarecisi Mehmet Emin Kankal’ın müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca verilen 75 gün hak mahrumiyeti ve 17.000,00 TL para cezasının; FDT’nin 13. maddesi uyarınca 1/2 oranında indirim yapılmasının somut olayın özelliklerine uygun olacağı kanaati ile sonuç cezanın takdiren 37 gün hak mahrumiyeti ve 8.500,00 TL para cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,

2. E.2023/158 – K.2023/176

Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.’nin, PFDK’nın 16.03.2023 tarih ve E.2022-2023/699 – K.2022-2023/898 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.’nin müsabaka süresince seyirci sağlık odaları ile futbolcu ve hakem ilk yardım odalarında paramedik personel veya doktor görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 28.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2023/165 – K.2023/177

Güreller Lojistik Yeşilçınar Spor Kulübü’nün futbolcusu Burak Gökbel’in, AFDK’nın 22.03.2023 tarih ve E.2022-2023/1132 – K.2022-2023/1411 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Güreller Lojistik Yeşilçınar Spor Kulübü’nün futbolcusu Burak Gökbel’in kavgaya karışması nedeniyle FDT’nin 45/a. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1a. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2023/166 – K.2023/178

Belediye Bolvadin Termal Spor Kulübü’nün futbolcusu Furkan Aksu ile ilgili AFDK’nın 22.03.2023 tarih ve E.2022-2023/1151 – K.2022-2023/1425 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Belediye Bolvadin Termal Spor Kulübü’nün futbolcusu Furkan Aksu’nun top toplayıcıya yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişse de; futbolcu Furkan Aksu’nun eyleminin, FDT’nin 43. maddesinde düzenlenen “şiddetli hareket” niteliğinde olduğu anlaşıldığından, itirazın hukuki nitelendirme yönünden kabulü ile AFDK’nın anılan kararının kaldırılmasına, sübuta eren eylemin “şiddetli hareket” niteliğinde olduğu gözetilerek, itiraz eden Belediye Bolvadin Termal Spor Kulübü’nün futbolcusu Furkan Aksu’nun FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile,

5. E.2023/167 – K.2023/179

Isparta 32 Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/729 – K.2022-2023/937 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Isparta 32 Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. Kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 6.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Dosya hakkında esasa ilişkin karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebinin reddine, oybirliği ile,

6. E.2023/168 – K.2023/180

İstanbul Aslangücü Spor Kulübü’nün, futbolcusu Melih Baran ile ilgili AFDK’nın 24.03.2023 tarih ve E.2022-2023/1187 – K.2022-2023/1494 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; İstanbul Aslangücü Spor Kulübü’nün futbolcusu Melih Baran rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka görevlisine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-a ve 8. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, hakem triosu ve TFF’ye yönelik hakareti nedeniyle alt sınırdan uzaklaşarak FDT’nin 41/1-a. maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilerek toplam 9 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2023/169 – K.2023/181

Belediye Derince Spor Kulübü, görevlisi Mustafa Polat ve yöneticisi Osman Yusuf Cömert ile ilgili PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/733 – K.2022-2023/948 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Belediye Derince Spor Kulübü’nün mensubunun akreditasyon kartını başkasına kullandırmasından dolayı belgelerin haksız kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Belediye Derince Spor Kulübü’nün görevlisi Mustafa Polat’ın, kendisine ait akreditasyon kartını başkasının kullanmasına izin vererek belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle FDT’nin 47/1-c. maddesi uyarınca 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılmasına, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Belediye Derince Spor Kulübü’nün yöneticisi Osman Yusuf Cömert’in, başkasına ait akreditasyon kartını kullanmasından dolayı belgelerin haksız kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/1-b maddesi uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b. maddesi uyarınca21 gün hak mahrumiyeti ve 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2023/170 – K.2023/182

Aydın Yıldızspor Kulübü’nün futbolcusu Tayyip Mevlüt Kaya ile ilgili AFDK’nın 22.03.2023 tarih ve E.2022-2023/1132 – K.2022-2023/1410 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Aydın Yıldızspor Kulübü’nün futbolcusu Tayyip Mevlüt Kaya’nın kavgaya karışması nedeniyle FDT’nin 45/a. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2023/172 – K.2023/183

Galatasaray A.Ş.’nin ve başkanı Dursun Aydın Özbek’in PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/744 – K.2022-2023/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 31.03.2023 Cuma günü saat 14:30’da icra edilen duruşmada Galatasaray A.Ş., kulüp başkanı Dursun Aydın Özbek’in vekilleri Av. Selçuk Uysal, Av. Can Natan, Av. Süleyman Anıl Özgüç’ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

– Galatasaray A.Ş.’nin, kulüp sosyal medya hesabından 18.03.2023 ile 19.03.2023 tarihlerinde yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının itirazın kabulü ile kaldırılmasına, oybirliği ile,

– Galatasaray A.Ş.’nin başkanı Dursun Aydın Özbek’in, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,

10. E.2023/173 – K.2023/184

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün teknik sorumlusu Emre Belözoğlu ile ilgili PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/742 – K.2022-2023/926 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün teknik sorumlusu Emre Belözoğlu’nun ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 52.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

11. E.2023/174 – K.2023/185

Galatasaray A.Ş.’nin, PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/740 – K.2022-2023/930 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Galatasaray A.Ş.’nin taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 56.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Galatasaray A.Ş.’nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 125.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Galatasaray A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 130.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kuzey Üst C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

12. E.2023/175 – K.2023/186

Arabam.com Konya Spor Kulübü’nün PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/740 – K.2022-2023/929 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Arabam.com Konya Spor Kulübü’nün taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 56.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Arabam.com Konya Spor Kulübü’nün merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 162.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Arabam.com Konya Spor Kulübü’nün stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı nedeniyle FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 350.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

13. E.2023/176 – K.2023/187

Serhat Ardahan Spor Kulübü’nün futbolcusu Yusuf Ziya Bayram’ın AFDK’nın 27.03.2023 tarih ve E.2022-2023/1203 – K.2022-2023/1505 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Serhat Ardahan Spor Kulübü’nün futbolcusu Yusuf Ziya Bayram’ın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

14. E.2023/177 – K.2023/188

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, ve başkanı Yıldırım Ali Koç ile ilgili PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/743 – K.2022-2023/928 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 220.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Roof Lounge Misafir A, B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle FDT’nin 38/3 ve 38/2. maddeleri uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, başkanı Yıldırım Ali Koç’un kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle FDT’nin 38/3 ve 38/2. maddeleri uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

15. E.2023/178 – K.2023/189

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, teknik sorumlusu Jorge Fernando Pınheıro De Jesus ile ilgili PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/745 – K.2022-2023/945 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, teknik sorumlusu Jorge Fernando Pınheıro De Jesus’un 16.03.2023 tarihinde yapmış olduğu basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2 ve 35/4. maddeleri uyarınca 104.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

16. E.2023-179 – K.2023/190

Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün futbolcusu Uğur Akdemir ile ilgili PFDK’nın 30.03.2023 tarih ve E.2022-2023/749 – K.2022-2023/966 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün futbolcusu Uğur Akdemir’in rakip takım futbolcuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.”

chat sohbet net Antalya tente